تبلیغات
گروه تواشیح میعاد اهواز - ضرورت تواشیح خوانی
[ ]
 
 
ضرورت تواشیح خوانی
نظرات

ضرورت بر حسب نیاز بشر تولید می شود و مراتب ضرورت متفاوت است و قابل درجه بندی است ، همانگونه كه نیازهای جسمی و فیزیكی از قبیل خوراك و خواب و ... برای ادامه حیات بشر ضروری است ، نیازهائی دیگر نیز وجود دارد كه اهمیت آنها نه تنها كمتر از نیازهای مادی نیست بلكه از آنها بالاتر است ، نیازهایی كه برطرف نمودن آنها در تعالی روح و جلای دل و شكوفائی استعدادها و تعدیل روان مؤثر است .این نیازها ، نیازهای روحی و روان بشر است و شك و تردیدی نیست كه یكی از این نیازها صداهای موزون و منظم است كه انسان ابتدا بواسطه حس شنوایی خود آنها را دریافت می كند و در تنظیم و تعدیل رفتارش مؤثرند ، در مورد این اصوات موزون و منظم كه نامهایی چون نغمه ها ، ترنم ها ، موسیقی و... در مجموع هنر به خود گرفته اند ، صحبتهایی از بزرگان و دانشمندان وارد شده است كه ذیلاً اشاره می شود :


افلاطون : هنر موسیقی از نظر مذهب و نیازمندیهای كشور لازم است ، موسیقی باید مانند یك دژ دولتی باشد .

افلاطون : « نغمه و موسیقی ، تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد و اگر درست به كار رود می تواند زیبائی را در رؤیای روح جایگزین كند .»

واگنر : « آنجا كه سخن باز می ماند ، موسیقی آغاز می گردد .»

افلاطون : « موسیقی برای حیات بشر ضروری است ، موسیقی قوه تدقیق ، هوش ، حس ، مشاهده ، استنباط و بالاخره عواطف روحی بشر را می افزاید ، شما ثقیلترین روح را در اختیار من بگذارید . من قادرم كه به نیروی موسیقی ثقل و كدورت عارضی را از روان او زدوده ، شخصی هوشمند و سلحشور به شما تحویل دهم .

نیكلاویچ سروف : موسیقی به خودی خود پر دامنه ترین هنرهای زیبا بوده و همه طبیعت را شامل می شود و اگر تنها هنرش بنامیم از ارزش آن كاسته ایم.

لرد بابرون : در همه چیز موسیقی است برای كسانیكه گوش شنوا دارند .

بتهوون : موسیقی حالت درك و كشفی است كه از هر دانش و فلسفه ای برتر است . كسی كه با اعماق معانی موسیقی راه یابد از بند تمام بدبختی هائی كه مردمان را به دنبال خود می كشاند ، آزاد خواهد بود . موسیقی كشوری استكه روح در آن حركت می كند در اینجا هر چیز گلهای زیبا می دهد و هیچ علفهای هرزه ای در آن نمی روید ، اما كمتر هستند اشخاصی كه بفهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است .

افلاطون : هنر موسیقی عبارت است از كوششی برای ایجاد یك عالم ایده آل در برابر عالم واقعی .

با توجه به عبارتها و جملات كوتاه فوق كه توسط فلاسفه و دانشمندان و موسیقیدانان بزرگ عنوان شده است تا اندازه ای می توان به اهمیت موضوع و ضرورت موسیقی و نغمات پی برد . این تأثیر كلی موسیقی و نیاز بشر به آن قابل انكار نیست ولی مسائل دیگری وجود دارد كه نباید آنها را نادیده گرفت و آن اینكه موسیقی به نسبت فرهنگ هر جامعه شكل می گیرد و به صورت نسبی در نقاط مختلف جهان متفاوت است .

در غرب موسیقی بدون كلام همچون سمفونی های بزرگ رایج است و بستر فهم و درك و استنباط در بین مردم فراهم است و به خودی خود هم موسیقی توانایی لازم در حمل پیامهای مختلف را داراست و هم سطح گیرایی شنوندگان در حدی است كه دریافت لازم را دارا هستند اما در مشرق زمین موسیقی همراه با كلام است و در واقع زاییده شعر است . چرا كه در اشعاروزن موسیقی وجود دارد و كاملاً در هم آمیخته شده اند ، وقتی كلمه موسیقی مطرح می شود ممكن است سطحی نگری شود و بعضی گمان كنند كه منظور سازهای موسیقی است در صورتیكه منظور از موسیقی و خصوصاً در موضوعی كه حامل غرض این مقاله است ، صرف نغمات است كه بر كلام تركیب می شود ما در كشوری زندگی می كنیم كه به اعتقادات دینی و مذهبی خود شدیداً پایبندیم و در ارائه هنرهای مختلف نیز تعهد خاصی داریم ، موسیقی نیز در میان ما موسیقی متعهد است و اصل موسیقی هم همین است ، چرا كه موسیقی و نغمات زیبا صدق محض است و اخلاص و پاكی و اگر ابتذالی مشاهده شود ابتذال موسیقی نیست بلكه فسق و فساد در اشخاص است نه در موسیقی .

در این خصوص «اسكاروایلد» می گوید : « اگر در موسیقی زشتی یافت شود به جهت وجود افراد فاسد است و اگر سودمندی یافت شود به جهت وجود باسوادان بی مایه است و اگر صرفاً زیبائی باشد بواسطه وجود اشخاص برگزیده است»

موسیقی در متون مذهبی و دینی ما هرچه دقیق تر و زیباتر باشد زیبایی را در آن مضاعف می كند و گامی خواهد بود به سوی مدرنیزه كردن و گسترده نمودن دامنه انتشار آنها و رساندن به اسماع فراتر از مرزها خواهد بود .

صحبت ما در مورد تواشیح است كه مبتنی بر موسیقی و نغمات موزون است و عنصر مهم تشكیل دهنده آن .

ذیلاً به نكاتی چند پیرامون ضرورت تواشیح اشاره می شود:

1ـ همانگونه كه مطرح گردید نیاز به استماع موسیقی و نغمات زیبا برای سلامت و تعدیل روان ضروری است و اگر با كلمات مذهبی ومقدس همانگونه كه در تواشیح وجود دارد همراه باشد قطعاً مطلوب تر است .

2ـ با توجه به غنی بودن تواشیح از حیث نغمات و موسیقی و ریتمیك بودن
آن می تواند جایگزین خیلی از موسیقی های مبتذل و حرام باشد و انتشار آن و اهتمام ورزیدن به آن عقلاً و منطقاً بهتر از انتشار و اهتمام به موسیقی پاپ و كنسرتهای پوچ بوده واین یك نگرش عقلی و منطقی ودر عین حال مذهبی است .

3ـ با عنایت به اینكه نوع ملودی های مورد استفاده در تواشیح منهای ریتم شباهت زیادی به نغمات قرآنی دارد اذهان عمومی را نسبت به نغمات قرآنی آشناتر و آماده تر می سازد و زمینه ای خواهد بود برای تلذذ در استماع قرائتهای قاریان معروف .

4ـ تواشیح به علت اینكه كار گروهی است و الحان زیبائی دارد و از تلاوت قرآن به مراتب آسانتر است شك و تردیدی در جذب جوانان به سوی آن وجود ندارد و عملاً مشاهده می شود كه چه حجم وسیعی از جوانان در گوشه و كنار كشور به تشكیل گروه تواشیح مبادرت ورزیدند و می تواند دافع بسیار قوی باشد برای جذب جوانان به سمت مسجد و نماز و جلسات قرائت قرآن چرا كه تواشیح مولود همین جلسات قرآنی است و شكی نیست قدرت جذب تواشیح برای نوجوانان و جوانان از خیلی از عوامل تبلیغی از جمله سخنرانیها و ...بیشتر است .

5ـ ارتباط تواشیح با قرآن بسیار تنگاتنگ است و عموماً اعضای یك گروه تواشیح جوانان مذهبی ، مسجدی و اهل جلسات قرآن می باشند و این هنر زیبا می تواند زنگ تفریحی برای جلسات قرآن و محافل مذهبی و جشنهای میلاد باشد و در عین حالی كه از جایگاه رفیع و با ارزش برخوردار است    می تواند بعنوان نقل و شیرینی مجلس مذهبی محسوب گردد ، البته این در صورتی است كه متن تواشیح عربی باشد و اگر نباشد ارتباطی با قرآن و جلسات قرآن نخواهد داشت .

6ـ هم اكنون تواشیح در سراسر بلاد اسلامی رواج وسیعی دارد و از جایگاه و احترام ویژه ای برخوردار است و پدیده ای زیبا و مذهبی به شمار می رود با نیم نگاهی به بازار نوار فروشی های كشورهای مسلمان و خصوصاً (سوریه) روشن می شود كه وجود صدها نوع نوار تواشیح و وجود دهها گروه برجسته تواشیح، دال بر میزان استقبال مردم است كه كاملاً مشخص است . آیا ضرورتی احساس نمی شود كه كشور جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان ام القری كشورهای اسلامی و سنبل تعظیم شعائر الهی شناخته شده است و در همه جوانب مذهبی پیشتاز است . در ترویج و تقویت این پدیده (تواشیح) نیز پیشتازتر از كشورهای دیگر باشد ؟

7ـ در این برهه حساس از زمان كه شدیداً جوانان ما مورد هجوم سخت فرهنگی قرار گرفته اند و  تواشیح تا اندازه قابل ملاحظه ای توانسته است خیلی از جوانان ما را مشغول نماید و آنها را از ورود به مجالس موسیقی مبتذل (بر حسب نیاز روحی) منع نماید ، آیا باید تواشیح را تقویت نمود یا تضعیف ؟ و ضرورت تواشیح را در چه حد دانست ؟

8 ـ آشنا ساختن مردم با كلمات و واژه های مذهبی و دعائی به وسیله تواشیح عمل بسیار مطلوبی است چرا كه متن تواشیح متشكل از كلمات قرآنی و دعائی است وقتی گروه می خواند :

اقرا باسم ربك الذی خلق                              لم یخلق الانسان الامن علق

یا اینكه بخواند :

ادعوك ربی و طبیبی یا...

به جهت زیبایی در هنر موسیقی آن و هماهنگی اصوات، كلمات نیز در اذهان جا باز می كند و محبوبتر می شود ، البته این گفته بدین معنا نیست كه حتماً باید ارزش متون تواشیح را به زعم بعضی افراد چنان پائین بیاوریم و چنان كلمات ساده ای را به كار گیریم كه حتماً به سطح عموم مردم برسد بلكه باید تدابیری اتخاذ كرد كه سطح عموم را برای فهم این واژه ها بالاتر ببریم و باید به گونه ای از عوام زدگی احتراز نمود چرا كه سدی خواهد شد برای پیشرفت و ترقی .

9 ـ نمی دانم ترویج و تقویت زبان عربی در بین جامعه مسلمان ما به جهت مأنوستر شدن با متن قرآن و ادعیه و احادیث و تسهیل در تقریب وارتباط با جوامع مسلمانان دیگر چقدر اهمیت دارد و بدیهی است كه تواشیح از عوامل مهم تقویت زبان عربی به شمار می رود كه اگر این موضوع اهمیت دارد قطعاً بر ضرورت وجود تواشیح می افزاید .

10 ـ از آنجائیكه تواشیح كاری است گروهی و عده ای از جوانان را جمع می كند اولاً روحیه همكاری و همیاری را در جوانان قوی می سازد و ثانیاً ارتباط مذهبی و فرهنگی علاقمندان و گروههای تواشیح سراسركشور را در استانهای مختلف مضاعف می سازد كه در همفكری و همگون بودن وتوحید اعتقادات مؤثر است .

11 ـ حدیث شریف « انی تاركٌ فیكم الثقلین كتاب الله و عترتی » كه از حضرت پیامبر اكرم (ص) نقل شده است به عدم افتراق قرآن از عترت و خاندان پیامبر (ص) اشاره می كند و آنها را دو وزنه و مكمل یكدیگر معرفی می كند در واقع اهتمام ورزیدن به قرآن ( ثقل اكبر ) بدون در نظر گرفتن عترت و بیان سیرت آنان و گرامی داشتن موالید آن معصومین علیهم السلام ، ناقص است و عكس آن نیز صادق . بنابراین یكی از موارد مهم پردازش به ثقل كبیر (عترت) در قالب گرامی داشتن موالید ایشان و بیان اهدافشان و معرفی آنان و نیز بیان مظلومیتهای معصومین علیهم السلام و نشر فرهنگ اهل بیت (ع) همین تواشیح است .

12 ـ برای زنده نگاه داشتن مفاهیم دینی خود و جاودانه نمودن آنها و نیز برای غنی ساختن هنر اسلامی خود ضروری است كه تواشیح به اوج قدرت خود برسد .

13 ـ تواشیح می تواند یك نكته مثبت و قابل توجهی باشد در میراث فرهنگی مشترك بین ملل اسلامی و از مقدمات تمدن اسلامی شامل و فراگیر به شمار رود.

بله ـ این هنر زیبا و این فن بدیع نسلاً بعد نسل به دست ما رسید و كاملاً در خدمت دین و مدح پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار در آمد و با الحان و آهنگهای دلنشین قرائت شد ، در كشور ما بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی این هنر به اوج خود رسید و حالتی حرفه ای به خود گرفت و اكنون گروههای تواشیح همچون قاریان موفق و صاحبنام كشورمان در سطح جهان اسلام مطرحند و گام به گام در ردیف گروههای ممتاز بلاد مختلف اسلامی قدم برمی دارند و توجه شایان و اعجاب ملتهای مسلمان به كار گروههای ایرانی كاملاً محسوس است . امید می رود در جهت تقویت هرچه بیشتر این  هنر گامهای مثبتی برداشته شود .

منبع : گروه مدیحه سرایی نوجوانان ثقلین برازجان


سه شنبه 1 اسفند 1391ساعت : 11:59 ب.ظ| نویسنده : پشتیبان سایت
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
درباره ما
گروه تواشیح و قاریان قرآن میعاد اهواز

هدف از راه اندازی این سایت ارائه فعالیتهای قرآنی خود و آموزش و نشر کارهای جامعه قرآنی اسلام است .
لطفا ما را با نظرات ارزشمندتان یاری فرمائید .
تأسیس : سال 1376 اهواز


سرپرست گروه : باقر سواری

شماره تماس جهت هماهنگی
برای اجرای برنامه :

09163164160
09374403200
مدیر وب سایت : منصور علوی مرام
منوی ویژه

سفرنامه پاکستان

موضوعات
صفحات
نظر سنجی
کدام یک از قسمتهای سایت برای شما استفاده بیشتری دارد؟؟؟؟

لینک دوستان
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
نویسندگان
برچسب ها
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

تبلیغات و دوستان